เทศบาลตำบลกลางดง
ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลประชากร


รายงานสถิติประชากร ระดับสำนักทะเบียน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกลางดง

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 เมษายน 2561 เวลา 9.14 น.

 

สำนักทะเบียน / ตำบล
ชาย
หญิง
รวม
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกลางดง
2.482
2,581
5,063
ตำบลกลางดง
2,173
2,295
4,468
ตำบลพญาเย็น
309
286
595

 

ข้อมูลปสถิติบ้าน


รายงานสถิติบ้าน ระดับสำนักทะเบียน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกลางดง

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 เมษายน 2561 เวลา 9.14 น.

 

สำนักทะเบียน / ตำบล
บ้านปรกติ
บ้านรื้อถอน
รวม
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกลางดง
2.543
113
2,656
ตำบลกลางดง
2,256
104
2,360
ตำบลพญาเย็น
287
9
296