เทศบาลตำบลกลางดง


คำขวัญเทศบาลตำบลกลางดง "องค์พระขาวล้ำค่า แหล่งน้อยหน่าลือเลื่อง เมืองแห่งข้าวโพดหวาน ถิ่นตำนานดงพญาไฟ " วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลกลางดง "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมส่งเสริม ร่วมพัฒนา ยึดความต้องการของประชาชน และประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยเน้นการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส ปราศจากทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

"เติมพลังซีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันยาเสพติด" สำหรับผู้ติดยาเสพติดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู แจ้งความประสงค์ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ แจ้งงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกลางดง 044-361376 หรือ 199


เทศบาลตำบลกลางดง

นายประยูร ศรีวัฒนวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง

ภาพกิจกรรม

     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

21 พ.ค. 67 (16)

     งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกลางดง มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต..>>>

20 พ.ค. 67 (24)

     ประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางดง สมัย สามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1..>>>

20 พ.ค. 67 (20)
เทศบาลตำบลกลางดง

นางอุษา ธรรมจักร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกลางดง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  2.  จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  3.  ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  4.  จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ขษ 4075 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  5.  จ้างทำอาหารกลางวัน (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  6.  จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 90 - 1721 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  7.  จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 821 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  8.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ถนนเทศบาล 13 หมู่ที่ 11 , 12 ชุมชนตลาดใน , ชุมชนวัดกลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 17
  9.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ถนนเทศบาล 13 หมู่ที่ 11 , 12 ชุมชนตลาดใน , ชุมชนวัดกลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 17
  10.  ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 32
Black Office
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan)
 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO)
  ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(IHR)
  ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare)
  ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น(Lec)
  ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS)
  ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(CCIS)
  ระบบบันทึกข้อมูลการลดใช้พลังงานในภาครัฐ(E-report)
  ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและลงทะเบียน อปท. (ELE)


ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.210.83.132
ออนไลน์ 4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 35 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 15038 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 64150 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1749733 คน
เริ่มนับ วันที่ 14 ส.ค. 2555